E-mail:  contact@chennaiphotobiennale.com

Mailing Address:

CPB Foundation
C/O Varun Gupta
61/1, 2nd Main Rd, Govindaswamy Nagar,
Raja Annamalai Puram, Chennai  600028
Tamil Nadu
India

Mobile: +91 6383 135 139